DiatomBase

Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Statistics | Editors | Log in

DiatomBase source details

Istvánffi, G. (1897). A Balaton Moszatflorája. A Magyar Földrajzi Társulat Megbizásából. Algenflora des Balaton-Sees. Külön Lenyomat a Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredménye Czímü Mü II. Kötetének. 2. Részéböl, Hornyánszky Viktor Könyvnyomája, Budapest, 2(2): 141 pp.
263223
Istvánffi, G.
1897
A Balaton Moszatflorája. A Magyar Földrajzi Társulat Megbizásából. Algenflora des Balaton-Sees.
Külön Lenyomat a Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredménye Czímü Mü II. Kötetének. 2. Részéböl, Hornyánszky Viktor Könyvnyomája, Budapest
2(2): 141 pp.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2022-09-25 · contact: Pat Kociolek